Hiswa gaskeuring

Ieder jaar weer vernemen we in de media van ernstige ongevallen op pleziervaartuigen waarbij later blijkt dat een falende gasinstallatie de oorzaak was. De gevolgen van een gaslek of explosie op een boot zijn zéér ernstig.

Meestal blijkt achteraf dat veel leed voorkomen had kunnen worden, mits de aanwezige gasinstallatie had voldaan aan de gestelde veiligheidseisen.  Een pleziervaartuig dat explodeert door een gaslek of ondeugdelijke apparatuur, dat wilt u toch ook niet? Daarom gaskeuring, voor ieders veiligheid!

Gas gedraagt zich als een vloeistof en stroomt naar het laagste punt bij lekkage. Dit is juist de reden waarom het belangrijk is aandacht te besteden aan uw installatie.Gas aan boord wordt meestal gebruikt voor koken of verwarmen. Als de apparatuur betrouwbaar is, gaat het jaren mee, maar bij een ondeugdelijke apparatuur of aansluiting is het rampzalig.

Daarom gaskeuring, voor ieders veiligheid!

Wilt u weten of uw gasinstallatie veilig is?

Laat deze dan controleren door een van onze erkende keurmeesters.

De gaskeuringen voeren wij uit op Jachthaven Atlantica B.V.  te Stad aan ’t Haringvliet of op locatie met onze serviceauto. 

De gaskeuring is 3 jaar geldig en wij adviseren dan ook de keuring iedere drie jaar te herhalen. 

 

1.    Gaskeuring

De ervaren en gecertificeerde medewerkers van hiswagaskeuring.nl keuren uw gasinstallatie volgens ISO-norm 10239 bij u aan boord, maar hoe verloopt nu zo’n keuring?

Volgens de HISWA controlelijst wordt  de gasinstallatie van uw jacht gekeurd. Hierbij komen o.a. zaken aan bod als gasdichtheid, functie en werking van de gasdrukregelaar, de werkdruk en sluitdruk van het systeem. Leidingen en slangen worden beoordeeld evenals de gasbun en diverse verbruikers zoals kooktoestel of koelkast worden geïnspecteerd o.a. op het thermokoppel.

Als de gasinstallatie tijdens de keuring niet word goedgekeurd, dan word de gaskeuring omgezet in een gasadvies. Dit rapport bevat een beschrijving van de maatregelen die genomen moeten worden om de gasinstallatie wel aan de norm te laten voldoen en uw gasinstallatie echt veilig te maken. Direct na het uitvoeren van de aanpassingen kan de gasinstallatie herkeurd, afgeperst en gecertificeerd worden waarna het certificaat kan worden afgegeven.

Van dit gascertificaat krijgt u zelf een exemplaar en wij houden er een. Wij sturen ook een kopie naar de HISWA omdat die daar een administratie van bijhoudt.

Een gas detectie systeem  bevelen wij zeker aan! In geval van gevaarlijke gassen ten gevolge van lekkage geeft deze een alarm. Wij kunnen u hierin adviseren.

2.    Nieuwe installatie

Het kan ook zijn dat u nog geen gas aan boord heeft en dit wel wilt of u wilt uw huidige installatie compleet vervangen. Ook dat behoort tot onze mogelijkheden.

Wij zullen dan samen met u een plan maken en kijken naar een voor u passende oplossing.

3.    Tarieven

U kunt bij ons langsvaren en de keuring in Jachthaven Atlantica B.V. laten uitvoeren.

U dient voor een gaskeuring altijd van tevoren een afspraak te maken.

4.    Gasveilig

In het boekje “Gasveilig, veilig genieten aan boord” een uitgave van de HISWA vereniging, staat beschreven waar een installatie aan moet voldoen.

U kunt  de brochure gasveilig hier downloaden en als leidraad gebruiken en zo alvast uw installatie nalopen voordat besluit een afspraak te maken voor een gaskeuring.